close-icon

Wisła II

Wisła II, akryl na płótnie, 50x50cm / Vistula river, acrylic on canvas, 50x50cm