Galeria / Gallery

Wybrane obrazy są wystawione na sprzedaż w Galerii Sandhofer w Salzburgu / Selected paintings are up for sale at the Sandhofer Gallery in Salzburg