close-icon

Trawy II (dyptyk, cz.1)

"Trawy II" (dyptyk, cz.1), z cyklu "Jezioro Tarnobrzeskie", 120x80cm, technika mieszana (akryl, pasta modelarska) / Grasses II (diptych, part 1), from the series "Lake Tarnobrzeskie", 120x80cm, mixed technique (acrylic, modeling paste)