close-icon

Trawy II (dyptyk, cz.2)

"Trawy II"(dyptyk, cz.2), z cyklu Jezioro Tarnobrzeskie, technika mieszana (akryl, pasta modelarska, na płótnie), 80x80cm. Obraz w kolekcji prywatnej / Grasses II (diptych, part 2) from the Tarnobrzeg Lake series, mixed technique (acrylic, modeling paste, on canvas), 80x80cm. The painting is in a private collection.